วันที่ หมวดหมู่ รายการ
20 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเช็คระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟส่องสว่างสาธารณะเขตที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อแผงเหล็กกั้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กล้องระดับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุโครงการทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุโครงการทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ธ.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งและรื้อถอน (โครงการสมโภชศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ ประจำปี 2563)
8 ธ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการจ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งและรื้อถอน (โครงการสมโภชศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการจ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งและรื้อถอน (โครงการสมโภชศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบีย 81-2952 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการประชุมกรรมการชุมชนประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าลาด (60 พรรษา) ) ประจำปีงบประมาณ 2564
25 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมารายบุคคลเพื่อทำความสะอาด ดูแลสิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลฯลฯ (ชุมชนหนองหญ้าลาด1) พื้นที่การจ้างที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมารายบุคคลเพื่อทำความสะอาด ดูแลสิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลฯลฯ (ชุมชนน้ำอ้อมใต้) พื้นที่การจ้างที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมารายบุคคลเพื่อทำความสะอาด ดูแลสิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลฯลฯ (ชุมชนหนองหญ้าลาด2) พื้นที่การจ้างที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมารายบุคคลเพื่อทำความสะอาด ดูแลสิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลฯลฯ (ชุมชนน้ำอ้อมเหนือ) พื้นที่การจ้างที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest