วันที่ หมวดหมู่ รายการ
10 มิ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
10 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าลาด (60 พรรษา) ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรเลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรเลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและถนน คสล. ซอยศรีโพธิ์ (ชุมชนหนองหญ้าลาด 1)
13 พ.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนน้ำอ้อม ซอย 1
7 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบบีบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ศก 81-3984 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเส้นหลังสถานีตำรวจ (ชุมชนบกใต้พัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเส้นหลังสถานีตำรวจ (ชุมชนบกใต้พัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อฟิล์มกรองแสงพร้อมติดตั้ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง-4742 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมรถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข-1521 ศก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เม.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านคุณเจดีย์ แสนทวีสุข ตรงป่าสัก (ชุมชนหนองหญ้าลาด 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านคุณเจดีย์ แสนทวีสุข ตรงป่าสัก (ชุมชนหนองหญ้าลาด 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest