วันที่ หมวดหมู่ รายการ
1 ต.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ย. 2561 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนชิดบัญชา (ช่วง กม. ที่ 0+580 ถึง กม. 1+900) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ก.ย. 2561 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ก.ย. 2561 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนชิดบัญชา (ช่วง กม. ที่ 0+580 ถึง กม. 1+900) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ก.ย. 2561 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ก.ย. 2561 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายงานขออนุมัติดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 2-006 สายทางถนนอนันตภักดี (แยกถนนสินประดิษฐ์ ) ถึงสะพานข้าม ห้วยพอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ก.ย. 2561 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 2-0006 สายทางกันทรลักษ์ ? วาริน หมายเลข 2085 (แยกถนนชิดบัญชา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ก.ย. 2561 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 2-0006 สายทางกันทรลักษ์ ? วาริน หมายเลข 2085 (แยกถนนชิดบัญชา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ก.ย. 2561 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายงานขออนุมัติดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 2-006 สายทางถนนอนันตภักดี (แยกถนนสินประดิษฐ์ ) ถึงสะพานข้าม ห้วยพอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนชิดบัญชาช่วงสามแยก ถนนสุขาภิบาล 2 ไปชิดบัญชา ซอย 5 พร้อมขยายถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ก.ย. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนชิดบัญชา (ช่วง กม. ที่ 0+580 ถึง กม. 1+900)
18 ก.ย. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
18 ก.ย. 2561 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการจ้างติดตั้งป้ายชื่อถนนและซอยในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บค 8077 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสินประดิษฐ์บริเวณหน้าสำนักงานไฟฟ้า (ช่วงจากแยกวงเวียนน้ำพุ ถึงห้วยขะยุง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ก.ย. 2561 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนชิดบัญชาช่วงสามแยก ถนนสุขาภิบาล 2 ไปชิดบัญชา ซอย 5 พร้อมขยายถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ก.ย. 2561 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนชิดบัญชาช่วงสามแยก ถนนสุขาภิบาล 2 ไปชิดบัญชา ซอย 5 พร้อมขยายถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ย. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนชิดบัญชาช่วงสามแยก ถนนสุขาภิบาล 2 ไปชิดบัญชา ซอย 5 พร้อมขยายถนน
6 ก.ย. 2561 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนชิดบัญชา ช่วงสามแยกถนนสุขาภิบาล 2 ไปชิดบัญชา ซอย 5 พร้อมขยายถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest