วันที่ หมวดหมู่ รายการ
14 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 81-4676 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือ(ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า70%)และน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 81-4676 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนซอยคุณจินตนา ชุมชนหนองหญ้าลาด 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนซอยคุณจินตนา ชุมชนหนองหญ้าลาด 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อที่กดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อผ้าประดับเพื่อใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างติดตั้งป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างป้ายไวนิลและป้ายคักเอาท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการซ่อมแซมภายในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าลาด (60 พรรษา) ) ประจำปีงบประมาณ 2564
10 มิ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
10 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าลาด (60 พรรษา) ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest