วันที่ หมวดหมู่ รายการ
26 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เขตที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุงห้องน้ำอาคารที่ทำการบกศรีหลักเมือง
25 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุงห้องน้ำอาคารที่ทำการบกศรีหลักเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนม่วง ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่าง ประจำเดือน เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้ ประจำเดือน เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำอ้อม (84 พรรษา) ประจำเดือน เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1673 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กิจการงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มี.ค. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562
20 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟส่องสว่างสาธารณะ เขตที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วัสดุน้ำมันหล่อลื่น
20 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มี.ค. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการถมดินบริเวณด้านข้างสำนักงาน
19 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการถมดินบริเวณด้านข้างสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ( 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2562)
15 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างประกอบอาหารกลางวัน ของหวาน อาหารว่าง และเครื่องดื่มโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประชาคมเมือง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest