วันที่ หมวดหมู่ รายการ
9 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดดอกไม้พร้อมขัน มาลัยกร และมาลัยคล้องคอ โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดดอกไม้พร้อมขัน มาลัยกร และมาลัยคล้องคอ โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาแต่งตัวพร้อมชุดนางนพมาศและผู้ถือป้ายนำขบวนแห่ ในโครงการสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำอ้อม (84 พรรษา) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 81 - 4825 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วัสดุตกแต่งสถานที่ศก52505/198 ซื้อเครื่องไทยธรรมที่ศก52505/194 ในโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
4 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อขออนุมัติซื้อแบริเออร์ ชนิดบรรจุน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บบ-2156 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( วันที่ 1-30 เมษายน 2562 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อไม้กวาดและบุ้งเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1673 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างขออนุมัติจัดจ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ดรณรงค์การเล่นน้ำพร้อมด้ามจับ โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายนำขบวนแห่ โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ( 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest