วันที่ หมวดหมู่ รายการ
1 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลุงผา (ชุมชนป่าไม้พัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อผ้าสีขาว/ผ้าสีเหลือง พิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เม.ย. 2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนสุขาภิบาล 4 ไปทางโรงเรียนบ้านสว่างจนสุดซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 เม.ย. 2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอย 2 (ชุมชนน้ำอ้อมเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 เม.ย. 2562 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนสุขาภิบาล 4 ไปทางโรงเรียนบ้านสว่างจนสุดซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 เม.ย. 2562 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอย 2 (ชุมชนน้ำอ้อมเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำอ้อม (84 พรรษา) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำอ้อม (84 พรรษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เม.ย. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอย 2 (ชุมชนน้ำอ้อมเหนือ)
23 เม.ย. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนสุขาภิบาล 4 ไปทางโรงเรียนบ้านสว่างจนสุดซอย
22 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลุงผา (ชุมชนป่าไม้พัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เม.ย. 2562 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลุงผา (ชุมชนป่าไม้พัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เม.ย. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลุงผา (ชุมชนป่าไม้พัฒนา)
10 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนม่วง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนม่วง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest