วันที่ หมวดหมู่ รายการ
27 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 3 ซอย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พ.ค. 2562 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 3 ซอย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 พ.ค. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนอนันตภักดี (บริเวณหน้าโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา )
16 พ.ค. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 3 ซอย 4
16 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟส่องสว่างสาธารณะเขตที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศวีไอพี พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ (เขตที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อยางนอกรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ศก81-3984 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อสีและอุปกรณ์ทาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4742 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนสุขาภิบาล 4 ไปทางโรงเรียนบ้านสว่างจนสุดซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอย 2 (ชุมชนน้ำอ้อมเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พ.ค. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายกันทลักษ์-วาริน (ช่วงสี่แยกไฟแดงไปถึงสุดเขตเทศบาล)
1 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest