วันที่ หมวดหมู่ รายการ
13 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ศก 81-3984 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายกันทรลักษ์-วาริน (ช่วงสี่แยกไฟแดงไปถึงสุดเขตเทศบาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 ? 5 ขวบ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนม่วง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานเดินเฉลิมพระเกียรติและปลูกต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายกันทรลักษ์-วาริน (ช่วงสี่แยกไฟแดงไปถึงสุดเขตเทศบาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ค. 2562 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายกันทรลักษ์-วาริน (ช่วงสี่แยกไฟแดงไปถึงสุดเขตเทศบาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายไวนิลและสื่อรณรงค์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างตัดสติ๊กเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ด โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องไทยธรรม โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายขบวญแห่ตัวอักษรพร้อมกรอบ โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว มีดขูดขนสุกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขคว77 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest