วันที่ หมวดหมู่ รายการ
25 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย (1-31 ตุลาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ ประจำเดือน กันยายน 2562
23 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ ประจำเดือน กันยายน 2562
18 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการซ่อมระบบสายFiber Optic กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อทรายพร้อมถุงบรรจุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ งานแผนที่และภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างทำประชาสัมพันธ์ (ป้ายเหล็ก ขนาด0.81.2ม.พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโคางการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้่างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รพยนต์กระบะบรรทุก 4 ล้อ (สีเขีียว ) หมายเลขทะเบียน ฆข9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานนายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนม่วง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำอ้อม (84 พรรษา) ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้ ประจำเดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest