วันที่ หมวดหมู่ รายการ
16 ต.ค. 2562 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ต.ค. 2562 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ต.ค. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนชิดบัญชา ซอย 7 (ช่วงจากแยกถนนชิดบัญชาไปทางทุ่งนาหนองตราด)
11 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ต.ค. 2562 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ( 1 ธันวาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ต.ค. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ
8 ต.ค. 2562 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย
30 ก.ย. 2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ( 1 ธันวาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ก.ย. 2562 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ( 1 ธันวาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ก.ย. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรถนนแสงจันทร์ทั้สองข้างทาง
26 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำอ้อม ( ๘๔ พรรษา ) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าลาด (๖๐ พรรษา) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงกรปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบารมี
26 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้ ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย (1-31 ตุลาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ ประจำเดือน กันยายน 2562
23 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ ประจำเดือน กันยายน 2562
18 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest