วันที่ หมวดหมู่ รายการ
6 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างติดตั้งซุ้มประตูทางเข้าและประดับไฟให้สวยพร้อมรื้อถอน โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างขออนุมัติจัดจ้างเหมาประกอบอาหาร โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุในการรับรอง โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างวงดนตรี นักร้อง นักดนตรีพร้อมหางเครื่อง โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมรื้อถอนเวทีกลางและบริเวณภายใน โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทงประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดจ้างทำกระทงใบตอง ดอกไม้ตกแต่งสถานที่และดอกไม้ติดอกแขกผู้มีเกียรติและคณะกรรมการตัดสินการประกวด โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562
4 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อถ้วยรางวัลพร้อมสลักนาม โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานขออนุมัติดำเนินการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ( 1 - 30 พฤศจิกายน 2562)
31 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายไวนิลประดับฉากเวทีกลางน้ำโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างรายงานขออนุมัติดำเนินการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ( 1 - 30 พฤศจิกายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุซ่อมแซมกลีบกระทงกลางน้ำ โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อกรอบเกียรติบัตรเพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ต.ค. 2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนชิดบัญชา ซอย 7 (ช่วงจากแยกถนนชิดบัญชาไปทางทุ่งนาหนองตราด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ต.ค. 2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหมู่ที่ 13 ถึง หมู่ 14 ถึง สี่แยกลุงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ต.ค. 2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนหลังทวีกิจ (ชุมชนบกศรีหลักเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ต.ค. 2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยเกรียงศักดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ต.ค. 2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในชุมชนบกศรีหลักเมือง (ซอยทวีคูณ)(ชุมชนบกศรีหลักเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ต.ค. 2562 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนชิดบัญชา ซอย 7 (ช่วงจากแยกถนนชิดบัญชาไปทางทุ่งนาหนองตราด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest