วันที่ หมวดหมู่ รายการ
12 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เสื่อพลาสติก (โครงการสมโภชศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ ประจำปี 2562)
11 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ที่เกี่ยวข้องของประตูบานสลิง ห้องปฏิบัติงานภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำพานบายศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุในการรับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเครื่องเสียงลำโพงพร้อมติดตั้งและผู้ควบคุมและติตั้งลำโพงรอบบริเวณงาน เพื่อใช้ในโครงการสมโภชศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้งและระบบไฟประดับภายในบริเวณงานพร้อมผู้ควบคุม โครงการสมโภชศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ธ.ค. 2562 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา(เครื่องออกกำลังกาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งและรื้อถอน ตามโครงการสมโภชศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายเครื่องหมายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ศก 81-3984 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ธ.ค. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา(เครื่องออกกำลังกาย)
2 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำปีงบประมาณ 2563
29 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุโครงการสมโภชน์ศาลหลักเมืองปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาปรับปรุงทาสีองค์ศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำอ้อม (84 พรรษา) ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563
27 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อสีน้ำมันและอุปกรณ์ทาสีทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย. 2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรถนนแสงจันทร์ทั้งสองข้างทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest