วันที่ หมวดหมู่ รายการ
25 มิ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ขนาด 56000 บีทียู แบบตู้ตั้งพื้น ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ขนาด 56000 บีทียู แบบตู้ตั้งพื้น ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟส่องสว่างสาธารณะ เขตที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563
22 มิ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะสแตนเลสพร้อมที่นั่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อรายงานขอซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะสแตนเลสพร้อมที่นั่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อรายงานขอซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำอ้อม (84 พรรษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนม่วง ประจำงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 81-4773 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข-1521 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้าน สท. ชัยรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างขออนุมัติจัดจ้างทำตรายาง(แบบมีหมึกในตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest