วันที่ หมวดหมู่ รายการ
1 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ( 1 30 ตุลาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารและน้ำดื่ม เพื่อเตรียมการรับเสด็จ การรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนน้ำอ้อม ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ก.ย. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนน้ำอ้อม ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.ย. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ก.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนน้ำอ้อม ซอย 2
17 ก.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564
17 ก.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564
11 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนน้ำอ้อม ซอย 2
8 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟส่องสว่างสาธารณะเขตที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest