ชื่อ
: นายกิตติวัฒน์ แจ่มเชื้อ
ตำแหน่ง
: คนงานทั่วไป
โทรศัพท์
: