ชื่อ
: นางสาวน้ำอ้อย เงาศรี
ตำแหน่ง
: คนงานทั่วไป
โทรศัพท์
: