ชื่อ
: นายปริญญา บุญมานพ
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข
โทรศัพท์
: -