ชื่อ
: นางสาวสร้อยสุณี เงาศรี
ตำแหน่ง
: คนงานทั่วไป
โทรศัพท์
: