ชื่อ
: นายสาคร สุริสุ
ตำแหน่ง
: พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด
โทรศัพท์
: 0-4566-3471