ชื่อ
: นายสมภพ สังข์สุวรรณ
ตำแหน่ง
: ปลัดเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
โทรศัพท์
: