ชื่อ
: นายเกียรติศักดิ์ บุตรศรีพันธ์
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
โทรศัพท์
: 0883519879