ชื่อ
: นายจีรภัทร สุขสาย
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
โทรศัพท์
: 0816603155