ชื่อ
: นางจรัญญา ปริโยทัย
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
โทรศัพท์
: 0884655495