ชื่อ
: นายเหมือน ดีใจ
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
โทรศัพท์
: 062609652x