ชื่อ
: นางอุไรวรรณ แก้วเขียว
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
โทรศัพท์
: 0810695412