ชื่อ
: นายสุรยุทธ์ กองทอง
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
โทรศัพท์
: 093825798x