ชื่อ
: นายสังเวียน อินอร่าม
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
โทรศัพท์
: 0895824171