ชื่อ
: ร้อยตำรวจโทสมอง พงษ์ชาติ
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
โทรศัพท์
: 0844795166