ชื่อ
: นายพรหมมา พาแก้ว
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
โทรศัพท์
: 0874515377