ชื่อ
: นายชัยวัฒน์ ดรุณพันธ์
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
โทรศัพท์
: 0819670812