ชื่อ
: นางอรวรรณ เซลี่
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
โทรศัพท์
: