ชื่อ
: นายวีระพล จักขุพันธ์
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
โทรศัพท์
: 0819674609