ชื่อ
: นายสมศักดิ์ หลอมทอง
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
โทรศัพท์
: 0862651240