ชื่อ
: นางขันเงิน โถตะบุตร
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
โทรศัพท์
: 0872444787