ชื่อ
: นายทำเนียบ คำหอม
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
โทรศัพท์
: 0867898040