ชื่อ
: นางสาวอรอนงค์ รุจิรารังสรรค์
ตำแหน่ง
: รองประธานสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
โทรศัพท์
: 0933216981