ชื่อ
: นายธนัตถ์ ชโลธร
ตำแหน่ง
: ประธานสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
โทรศัพท์
: 045663480ต่อ102