ชื่อ
: นางธัญญพัทธ์ รุจิรารังสรรค์
ตำแหน่ง
: รองนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์
: