ชื่อ
: นายสงวนศักดิ์ ชโลธร
ตำแหน่ง
: นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์
โทรศัพท์ 081-877-5577
โทรศัพท์
: