สำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

เลขที่ 555 หมู่ที่ 14 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ 
ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

โทรศัพท์ : 045663480 หรือ 045663481 หรือ 045663480-1 
โทรสาร : 
0-4566-1381     

อีเมล  admin@kantharalak.go.th

Share on Line
Share on Pinterest