ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

Share on Line
Share on Pinterest