ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองหญ้าลาด และงานควบคุมโรค ร่วมประเมินสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน เผื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองหญ้าลาด และงานควบคุมโรค ร่วมประเมินสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน เผื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

✅นายสงวนศักดิ์ ชโลธร นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ มอบหมายให้

✅นางธัญญพัทธ์ รุจิรารังสรรค์ รองนายกเทศมนตรี และนางปณิตฐา บริพันธ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ควบคุมการปฏิบัติงาน

????ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองหญ้าลาด และงานควบคุมโรค ร่วมประเมินสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน เผื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

1.โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด

2.โรงเรียนเทศบาล

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าลาด

Share on Line
Share on Pinterest