การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง

นายสงวนศักดิ์ ชโลธร นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์มอบหมายให้

✅นางสาวกรกนก ไชยะเดชะ รองนายกเทศมนตรี และนายจรินทร์ เรืองสังข์ ผู้อำนวยการกองช่าง

????ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ ควบคุมดูแลและจัดอาคารสถานที่บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ

????ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ????✅????????????????????????

Share on Line
Share on Pinterest