นายสงวนศักดิ์ ชโลธร นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์และพนักงาน เทศบาลฯ จัดประเพณีสืบสานงานลอยกระทง ประจำปี 2564

นายสงวนศักดิ์ ชโลธร นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์และพนักงาน เทศบาลฯ จัดประเพณีสืบสานงานลอยกระทง ประจำปี 2564

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น.

✅นายสงวนศักดิ์ ชโลธร นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ ????????

✅พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์และพนักงาน

เทศบาลฯ จัดประเพณีสืบสานงานลอยกระทง ประจำปี 2564

???? ณ สวนเฉลิมพระเกียรติหนองกวางดีด????????????????????✌️✌️????

Share on Line
Share on Pinterest