นายสงวนศักดิ์ ชโลธร นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ ต้อนรับ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดการระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสารและการบริหารจัดการไฟฟ้า

นายสงวนศักดิ์ ชโลธร นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ ต้อนรับ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดการระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสารและการบริหารจัดการไฟฟ้า

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564???? ????เวลา 13.30 น.

✅นายสงวนศักดิ์ ชโลธร นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ ????ต้อนรับ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดการระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสารและการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ???? พร้อมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดการระเบียบสายไฟฟ้าฯ ✅โดยมีนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติและ✅นางผ่องศรี แซ่จึง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ทั้งนี้มี✅นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราชฎรพร้อมคณะกรรมธิการ เข้าร่วมประชุมในครังนี้ พร้อมลงพื้นที่จะจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร ณ.ถนนสินประดิษฐ์

Share on Line
Share on Pinterest