การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง วันที่ 12 ตุลาคม 2564

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง วันที่ 12 ตุลาคม 2564

✅นายสงวนศักดิ์ ชโลธร นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์มอบหมายให้

✅นางสาวกรกนก ไชยะเดชะ รองนายกเทศมนตรี และนายจรินทร์ เรืองสังข์ ผู้อำนวยการกองช่าง

????ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง ซึ่งได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ????????????????????????????????

Share on Line
Share on Pinterest