เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยจัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดถนนสินประดิษฐ์ 2 ทั้งสองฝั่ง จากปั๊มเอสโซ่ถึงวงเวียนการไฟฟ้า เพื่อให้พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ มีสุขลักษณะที่ดี สวยงาม สะอาด

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยจัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดถนนสินประดิษฐ์ 2 ทั้งสองฝั่ง จากปั๊มเอสโซ่ถึงวงเวียนการไฟฟ้า เพื่อให้พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ มีสุขลักษณะที่ดี สวยงาม สะอาด

นายสงวนศักดิ์ ชโลธร นายกเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ มอบหมายให้ นางธัญญพัทธ์ รุจิรารังสรรค์ รองนายกเทศมนตรี นายธนัตถ์ ชโลธร ประธานสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ นายชัยวัฒน์ ดรุณพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล นางอุไรวรรณ แก้วเขียว สมาชิกสภาเทศบาล นายจารุพัฒน์ สมพร ปลัดเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยจัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดถนนสินประดิษฐ์ 2 ทั้งสองฝั่ง จากปั๊มเอสโซ่ถึงวงเวียนการไฟฟ้า เพื่อให้พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ มีสุขลักษณะที่ดี สวยงาม สะอาด ดำเนินการโดยงานรักษาความสงบ(เทศกิจ) ,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสวนสาธารณะ กองช่าง #ร้านมะลิวัลย์ให้การสนับสนุนน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน #เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ขอขอบคุณณโอกาสนี้ครับ

Share on Line
Share on Pinterest