เปิดคลินิกหมอครอบครัว หน่วยบริการปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพชุมชนน้ำอ้อม โรงพยาบาลกันทรลักษ์

เปิดคลินิกหมอครอบครัว หน่วยบริการปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพชุมชนน้ำอ้อม โรงพยาบาลกันทรลักษ์

????วันที่ 11 ตุลาคม 2564

✅นายสงวนศักดิ์ ชโลธร นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ ร่วมพิธีเปิดคลินิกหมอครอบครัว หน่วยบริการปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพชุมชนน้ำอ้อม โรงพยาบาลกันทรลักษ์

????‍⚕️????โดยเริ่มให้บริการวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งคลินิกหมอครอบครัว ตั้งอยู่ที่อาคารที่ทำการชุมชนบกใต้พัฒนา สี่แยกหลังสถานีตำรวจ ????????????

✅คลินิกหมอครอบครัวให้บริการ????

⏩ตรวจโรคทั่วไป เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ

⏩โรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหืด หลอดเลือดสมอง ฯลฯ

⏩ส่งเสริมสุขภาพ ฝากครรภ์ ตรวจหลังคลอด

วัคซีนเด็ก ฯลฯ ????????????????????‍⚕️

Share on Line
Share on Pinterest