เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จัดการอบรมทักษะการออกกำลังกาย ตามโครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพด้วยกีฬาแบตมินตัน โดยชมรมแบตมินตันเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จัดการอบรมทักษะการออกกำลังกาย ตามโครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพด้วยกีฬาแบตมินตัน โดยชมรมแบตมินตันเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

วันที่ 9 ตุลาคม 2564

✅กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จัดการอบรมทักษะการออกกำลังกาย ตามโครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพด้วยกีฬาแบตมินตัน โดยชมรมแบตมินตันเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ????????????????

✅นายสงวนศักดิ์ ชโลธร นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ประธานในพิธี พร้อมรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ

✅ร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ ณ อาคารไทเก็ก สวนสาธารณะหนองกวางดีด ????????????️????

Share on Line
Share on Pinterest